#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Přijetí do zařízení

 

Zájemce o poskytování naší sociální služby má právo podat si žádost o poskytování sociální službyŽádost je nutné řádně vyplnit. Součástí žádosti je dotazníkvyjádření praktického lékaře psychiatra (ne starší 3 měsíců). Vyjádření lékařů je nutné dát zvlášť do uzavřené obálky. 

Žádosti o poskytování sociální služby eviduje sociální pracovnice (žádost - podaná).

V případě, kdy žadatel splňuje podmínky cílové skupiny, žadatel patří mezi osoby, kterým lze službu poskytnout, je s žadatelem domluvena osobní schůzka.

Schůzka se koná zpravidla v místě současného pobytu žadatele. Žadateli nabízíme a doporučujeme prohlídku našeho Domova. V místě současného bydliště naštěvujeme pouze žadatele, kteří bydlí v dojezdové vzdálenosti 100 km od TavíkovicŽadateli, který bydlí ve větší vzdálenosti, stanovujeme podmínku schůzky přímo v Tavíkovicích.

Cílem schůzek je:

- seznámení se s žadatelem, 

- ověření si, zda je žadatel osobou, které lze službu poskytnout, míra jeho soběstačnosti,

- zjištění, v jaké životní situaci se žadatel nachází, možnosti rodiny, blízkých osob, možnosti využití terénních a ambulantních služeb,

- představy žadatele o poskytované sociální službě,

- potřeby a přání žadatele (žadatelovy zvyky, rituály, záliby),

- předání informací o našem zařízení. 

V případě, kdy je žadatel osobou se sníženou soběstačností a jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních či ambulantních sociálních služeb, žadateli hrozí sociální vyčlenění mimo běžný život v důsledku nepříznivé sociální situace - sociální pracovnice informuje sociální komisi - žádost je zařazena do evidence.

Žádost je bodově ohodnocena. Podrobnosti naleznete ve Standardu 3 - Jednání se zájemcem o službu (viz dokumenty).

V případě nenaplněné kapacity oslovujeme žadatele s nejvyšším počtem bodů s nabídkou zahájení poskytování sociální služby.