#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Přijetí do zařízení

 

Zájemce o poskytování naší sociální služby má právo podat si žádost o poskytování sociální služby.

Žádost je nutné řádně vyplnit. 

Součástí žádosti je vyjádření praktického lékaře (ne starší 3 měsíců). 

Žádosti o poskytování sociální služby eviduje sociální pracovnice (žádost - podaná).

V případě, kdy žadatel splňuje podmínky cílové skupiny, žadatel patří mezi osoby, kterým lze službu poskytnout, je s žadatelem domluvena osobní schůzka.

Schůzka se koná zpravidla v místě současného pobytu žadatele.

Cílem schůzky je:

- seznámení se s žadatelem, 

- ověření si, zda je žadatel osobou, které lze službu poskytnout, míra jeho soběstačnosti,

- zjištění, v jaké životní situaci se žadatel nachází, možnosti rodiny, blízkých osob, možnosti využití terénních a ambulantních služeb,

- představy žadatele o poskytované sociální službě,

- potřeby a přání žadatele,

- předání informací o našem zařízení. 

V případě, kdy je žadatel osobou s mentálním hendikepem, se sníženou soběstačností a jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních či ambulantních sociálních služeb, žadateli hrozí sociální vyčlenění mimo běžný život v důsledku nepříznivé sociální situace - sociální pracovnice informuje sociální komisi - žádost schválena.

V případě naplněné kapacity je žádost odmítnuta z kapacitních důvodů, žádost zůstává v evidenci žadatelů.

V případě uvolnění kapacity sociální komise rozhoduje individuálně dle potřebnosti žadatelů, sociální komise přihlíží k nepříznivé sociální situaci žadatele a ke vhodnosti žadatele na uvolněné místo. Žadateli doporučujeme následnou schůzku v Domově pro seznámení se s klienty i pracovníky, s prostředím Domova, možnost prožít část dne s budoucími spolubydlícími.

Vybranému žadateli je nabídnuto zahájení poskytování sociální služby.

Podrobnosti naleznete ve Standardu 3 - Jednání se zájemcem o službu (viz dokumenty).