#
#
#
#
#

Obsah

ÚHRADY V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

Od 1.1.2024 dochází k navýšení cen za ubytování a stravu, a to následovně: 

 

Cena za ubytování

  • 305 Kč/den x 30 dní = 9.150 Kč/měsíc

 

Cena za stravu

  • snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře
  • 255 Kč/1 den x 30 dní = 7.650 Kč/měsíc

 

CELKEM: 16.800 Kč

 

Strava a ubytování se hradí z žadatelových příjmů, tj. invalidní nebo starobní důchod, renta, apod.

Pokud žadatel prokáže výši svých příjmů, má nárok na snížení úhrady za pobyt.

Žadateli musí po zaplacení úhrady za pobyt (tj. za stravu a ubytování) zůstat 15 % jeho měsíčního příjmu.

Podrobný ceník naleznete v dokumentu Ceník za ubytování a stravu (viz dokumenty).  

 

Cena za péči

  • rovná se výši žadatelova přiznaného příspěvku na péči.

 

ÚHRADY V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ.

 

Cena za ubytování

BYT 1: Pražská 1526/64, Znojmo - jednolůžkový pokoj: 280 Kč denně.

BYT 2: Kuchařovická 1211/2, Znojmo - jednolůžkový pokoj: 280 Kč denně.

DŮM Tavíkovice 175:

- jednolůžkový pokoj: 280 Kč denně,

- dvoulůžkový pokoj: 260 Kč denně.

 

Cena za péči = 135 Kč za hodinu poskytnuté podpory a péče.

V případě, že klient potřebuje během měsíce více podpory a péče, než kolik si může zaplatit z přiznaného příspěvku na péči, je mu tato podpora a péče poskytnuta bezplatně.