#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Úhrady

 

Od 1.1.2023 dochází k navýšení cen za ubytování a stravu, a to následovně: 

 

Cena za ubytování

  • 280 Kč/den x 30 dní = 8.400 Kč/měsíc

 

Cena za stravu

  • snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře
  • 235 Kč/1 den x 30 dní = 7.050 Kč/měsíc

 

CELKEM: 15.450 Kč

 

Strava a ubytování se hradí z žadatelových příjmů, tj. invalidní nebo starobní důchod, renta, apod.

Pokud žadatel prokáže výši svých příjmů, má nárok na snížení úhrady za pobyt.

Žadateli musí po zaplacení úhrady za pobyt (tj. za stravu a ubytování) zůstat 15 % jeho měsíčního příjmu.

Podrobný ceník naleznete v dokumentu Ceník za ubytování a stravu (viz dokumenty).  

 

Cena za péči

  • rovná se výši žadatelova přiznaného příspěvku na péči.