#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Úhrady

 

Cena za ubytování

  • 210 Kč/den x 30 dní = 6300 Kč/měsíc

 

Cena za stravu

  • snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře
  • 170 Kč/1 den x 30 dní = 5100 Kč/měsíc

 

Strava a ubytování se hradí z žadatelových příjmů, tj. invalidní nebo starobní důchod, renta, apod.

Pokud žadatel prokáže výši svých příjmů, má nárok na snížení úhrady za pobyt.

Žadateli musí po zaplacení úhrady za pobyt (tj. za stravu a ubytování) zůstat 15 % jeho měsíčního příjmu.

Podrobný ceník naleznete v dokumentu Ceník za ubytování a stravu.

 

Cena za péči

  • rovná se výši žadatelova přiznaného příspěvku na péči.