#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vítejte na webu domova u lesa Tavíkovice.

 

OČKOVÁNÍ.

Dne 27.1.2021 proběhlo v Domově u lesa OČKOVÁNÍ KLIENTŮ I ZAMĚSTNANCI PROTI NEMOCI COVID-19. Druhé očkování proběhlo 17.2.2021. 

 

SDĚLENÍ K AKTUÁLNÍ SITUACI.

Vážení rodinní příslušníci, opatrovníci a přátelé, s radostí Vám oznamujeme, že všichni KLIENTI I PRACOVNÍCI JSOU ZDRAVÍ. Děkujeme za podporu.

 

NÁVŠTĚVY.

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ JSOU POVOLENY.  

Návštěvy jsou možné: každý den od 9-16 hodin, max. 60 minut, max. 2 osoby.

Návštěva je povinna předem telefonicky nahlásit den a hodinu své návštěvy na zdravotním oddělení (515 300 517, 722 273 438).

Návštěva musí doložit jeden z následujících dokladů:

- Doklad o negativním výsledku testu na covid-19 (ne starší 48 hodin).

- Potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 (90 dnů přede dnem návštěvy).

- Certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění covid-19.

Návštěva bude probíhat v hlavní budově v zasedací místnosti.

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

Po ukončení návštěvy bude místnost vyvětrána, vydezinfikovány povrchy.

 

POBYTY KLIENTŮ DOMA:

Pobyty klientů doma JSOU POVOLENY (platí pro naočkované klienty proti nemoci covid-19).

Klienti, kteří nejsou očkovaní, se do Domova mohou vrátit pouze s negativním výsledkem testu (poté bude následovat 5ti denní izolace, po které pracovníci provedou antigenní test v Domově).

Rodina, příbuzní, opatrovníci jsou povinni nejméně 3 dny předem telefonicky nahlásit den odjezdu a návratu na zdravotní oddělení (515 300 517, 722 273 438).  

 

 

Vedení DUL se pravidelně schází, monitoruje vývoj situace v ČR týkající se koronaviru.

Vedení Domova u lesa má zpracovaný plán preventivních opatření i plán krizových opatření v případě karantény. V případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen, činnosti služby by však byly zredukovány na minimální rozsah.

V případě Vašich dotazů můžete kontaktovat ředitele Ing. Tomáše Havláska na těchto telefonních číslech: 515 300 511, 602 567 425, a sice každé pondělí v době od 10 – 12 hodin.

 

 

VÝROČÍ DOMOVA U LESA aneb Jak to bylo před dvaceti roky.

Byl čtvrtek 1. března roku 2001, tento den se mnozí klienti, tehdy ještě Ústavu sociální péče Tulešice, probouzeli v očekávání, jaké to bude v jejich novém domově v obci Tavíkovice.

Práce na výstavbě nového zařízení byly započaty již v roce 1997. Jednalo se o tehdy moderní pojetí ubytování pro klienty, kteří do té doby bydleli na velkých mnohalůžkových pokojích v zámku v Tulešicích.

V Tavíkovicích na ně v nové budově čekaly vesměs jedno a dvoulůžkové pokoje většinou s vlastním sociálním příslušenstvím a několik vícelůžkových pokojů. Zázemí se pyšnilo i rehabilitační částí s vířivkami, bazénem a tělocvičnou. Součástí celého areálu byl i zámek s parkem a rybníkem Panský.

 Většina věcí se do nového bydliště přesunovala průběžně již od začátku týdne. Ve čtvrtek ráno po snídani byl přistaven autobus, který byl tehdy v majetku Domova. Prvně byla převezena jedna polovina klientů a pak i druhá část. Klienti byli rozděleni na jednotlivé pokoje. V poledne už klienti obědvali v nových prostorách jednotlivých jídelen. Někteří klienti byli doslova nadšení z nových pokojů a prostorů kolem sebe. Někteří se zase naopak cítili nejistě, zaskočeně a dalo by se říct i zoufale, protože pro ně nový prostor znamenal určitou nejistotu a ztrátu přirozeného bezpečí. Ale nelze se tomu divit, vždyť i zaměstnanci se v prostorách nové budovy občas ztráceli. Nutno dodat, že v tomto novém a pro všechny určitě na začátku složitém období, se o klienty staralo celkem 7 pracovníků v přímé péči, 4 pracovníci pracovní terapie a 5 zdravotních sester.

Z původních 90 klientů, kteří patřili mezi první obyvatele nového zařízení, jich v Domově nyní žije pouze 27. Skutečnost, jak se žilo před dvaceti lety a nyní, je vcelku nesrovnatelná. A to jak z pohledu ubytování, stravování, tak i z individuálního přístupu a možnostem, které se klientům v dnešní době otvírají.

V důsledku coronavirové pandemie probíhaly zatím oslavy 20 let pobytu v nové domově pouze v komorním duchu. Nezbývá než očekávat, že si na toto výročí budeme moci zavzpomínat v létě trochu důstojněji.

 

DOBROVOLNICTVÍ

 
Máte zájem stát se dobrovolníkem?

Chcete věnovat svůj čas, nadšení, energii potřebným lidem bez nároku na finanční odměnu?

V našem zařízení se můžete zapojit do společenských akcí, trávit čas s klienty na vycházkách, při sportu, předčítáním knih či denního tisku, být jejich společníkem.

Dobrovolníci v sociálních službách nenahrazují práci profesionálů.

Pokud máte volný čas a chuť pomoci, spojte se s dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo, se kterým spolupracujeme.

Odměnou Vám bude uznání, vděk a pocit užitečnosti.

Děkujeme za Váš zájem.

Spojte se s námi nebo přímo s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo:

Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo.

Vedoucí dobrovolnického centra: Zdeňka Severinová, email: zdenka.severinova@adra.cz.