#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vítejte na webu domova u lesa Tavíkovice.

 

INFORMACE K SITUACI - KORONAVIRUS.

Vedení DUL se pravidelně schází, monitoruje vývoj situace v ČR týkající se koronaviru.

Vedení Domova u lesa má zpracovaný plán preventivních opatření i plán krizových opatření v případě karantény. V případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen, činnosti služby by však byly zredukovány na minimální rozsah.

V případě Vašich dotazů můžete kontaktovat ředitele Ing. Tomáše Havláska na těchto telefonních číslech: 515 300 511, 602 567 425, a sice každé pondělí v době od 10 – 12 hodin.

 

Informace pro rodinné příslušníky, opatrovníky: VŠICHNI KLIENTI I PRACOVNÍCI JSOU V POŘÁDKU!

16.4., 29.4. a následně 12.5.2020 byli všichni pracovníci otestováni na onemocnění Covid-19. Dobrou zprávou je, že všichni zaměstnanci jsou negativní! 

 

NOVÉ INFORMACE:

S PLATNOSTÍ OD 25.5.2020 JSOU V DOMOVĚ U LESA POVOLENY NÁVŠTĚVY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, OPATROVNÍKŮ A DALŠÍCH BLÍZKÝCH OSOB S TÍMTO OMEZENÍM: 

 • Je nutné předchozí domluvení / nahlášení návštěvy - tzn. návštěvu nahlásit telefonicky v pracovní dny od 7 do 15 hodin na zdravotním oddělení na čísle: 515 300 517.
 • Návštěvy jsou možné každý den od 9 do 16 hodin. Maximální délka návštěvy je 60 minut.
 • Návštěvy musí mít nasazenou obličejovou roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Každá navštěvující osoba vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Je zakázáno navštěvovat jiné klienty, než za kterým návštěva došla.
 • Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osoby na jednoho klienta ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech.
 • Návštěva může probíhat ve venkovních prostorách zařízení (např. park) nebo v zasedací místnosti v I. podlaží hlavní budovy (místnost na konci chodby ke zdravotnímu oddělení). Návštěva klientů domácnosti 6 může probíhat ve venkovních prostorách nebo v „ateliéru“ v budově zámku.
 • Pokud je to možné, je klient zabezpečen rouškou.
 • Je zajištěno dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.
 • Po každé návštěvě je nutné větrání dané místnosti.
 • Návštěvy jsou zakázány u klientů s potvrzenou nákazou (či s podezřením z nákazy).

 

DOBROVOLNICTVÍ

 
Máte zájem stát se dobrovolníkem?

Chcete věnovat svůj čas, nadšení, energii potřebným lidem bez nároku na finanční odměnu?

V našem zařízení se můžete zapojit do společenských akcí, trávit čas s klienty na vycházkách, při sportu, předčítáním knih či denního tisku, být jejich společníkem.

Dobrovolníci v sociálních službách nenahrazují práci profesionálů.

Pokud máte volný čas a chuť pomoci, spojte se s dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo, se kterým spolupracujeme.

Odměnou Vám bude uznání, vděk a pocit užitečnosti.

Děkujeme za Váš zájem.

Spojte se s námi nebo přímo s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo:

Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo.

Vedoucí dobrovolnického centra: Zdeňka Severinová, email: zdenka.severinova@adra.cz.