#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vítejte na webu domova u lesa Tavíkovice.

 

INFORMACE K SITUACI - KORONAVIRUS.

Vedení DUL se pravidelně schází, monitoruje vývoj situace v ČR týkající se koronaviru.

Vedení Domova u lesa má zpracovaný plán preventivních opatření i plán krizových opatření v případě karantény. V případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen, činnosti služby by však byly zredukovány na minimální rozsah.

V případě Vašich dotazů můžete kontaktovat ředitele Ing. Tomáše Havláska na těchto telefonních číslech: 515 300 511, 602 567 425, a sice každé pondělí v době od 10 – 12 hodin.

 

Informace pro rodinné příslušníky, opatrovníky: VŠICHNI KLIENTI I PRACOVNÍCI JSOU V POŘÁDKU!

 

V DOMOVĚ U LESA JSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, OPATROVNÍKŮ A DALŠÍCH BLÍZKÝCH OSOB S TÍMTO OMEZENÍM: 

 • Je nutné předchozí domluvení / nahlášení návštěvy - tzn. návštěvu nahlásit telefonicky v pracovní dny od 7 do 15 hodin na zdravotním oddělení na čísle: 515 300 517.
 • Návštěvy jsou možné každý den od 9 do 16 hodin. Maximální délka návštěvy je 60 minut.
 • Návštěvy musí mít nasazenou obličejovou roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Každá navštěvující osoba vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Je zakázáno navštěvovat jiné klienty, než za kterým návštěva došla.
 • Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osoby na jednoho klienta ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech.
 • Návštěva může probíhat ve venkovních prostorách zařízení (např. park) nebo v zasedací místnosti v I. podlaží hlavní budovy (místnost na konci chodby ke zdravotnímu oddělení). Návštěva klientů domácnosti 6 může probíhat ve venkovních prostorách nebo v „ateliéru“ v budově zámku.
 • Pokud je to možné, je klient zabezpečen rouškou.
 • Je zajištěno dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.
 • Po každé návštěvě je nutné větrání dané místnosti.
 • Návštěvy jsou zakázány u klientů s potvrzenou nákazou (či s podezřením z nákazy).

 

Viz MO MZ č.j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN (účinnost od 1.7.2020).Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

KLIENTI MOHOU JEZDIT DOMŮ NA NÁVŠTĚVY! 

 

DOBROVOLNICTVÍ

 
Máte zájem stát se dobrovolníkem?

Chcete věnovat svůj čas, nadšení, energii potřebným lidem bez nároku na finanční odměnu?

V našem zařízení se můžete zapojit do společenských akcí, trávit čas s klienty na vycházkách, při sportu, předčítáním knih či denního tisku, být jejich společníkem.

Dobrovolníci v sociálních službách nenahrazují práci profesionálů.

Pokud máte volný čas a chuť pomoci, spojte se s dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo, se kterým spolupracujeme.

Odměnou Vám bude uznání, vděk a pocit užitečnosti.

Děkujeme za Váš zájem.

Spojte se s námi nebo přímo s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo:

Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo.

Vedoucí dobrovolnického centra: Zdeňka Severinová, email: zdenka.severinova@adra.cz.