Navigace

Obsah

Úhrady

 

Cena za ubytování

  • liší se dle počtu lůžek na pokoji, sociálního zařízení na pokoji nebo na chodbě
  • 165 Kč až 190 Kč/den x 30 dní = 4950 Kč až 5700 Kč/měsíc

 

Cena za stravu

  • snídaně, oběd, svačina, večeře
  • normální:     155 Kč/1 den x 30 dní = 4650 Kč/měsíc
  • diabetická:   160 Kč/1 den x 30 dní = 4800 Kč/měsíc

 

Strava a ubytování se hradí z žadatelových příjmů, tj. invalidní nebo starobní důchod, renta, apod.

Žadateli musí po zaplacení úhrady za pobyt (tj. za stravu a ubytování) zůstat 15 % jeho měsíčního příjmu.

Pokud žadatel prokáže výši svých příjmů, má nárok na snížení úhrady za pobyt.

 

Podrobný ceník naleznete v dokumentu Ceník za ubytování a stravu.

 

Cena za péči

  • rovná se výši žadatelova přiznaného příspěvku na péči.