#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vítejte na webu domova u lesa Tavíkovice.

 

SDĚLENÍ K AKTUÁLNÍ SITUACI - NÁVŠTĚVY, POBYTY KLIENTŮ DOMA.

Vážení rodinní příslušníci, opatrovníci a přátelé, s radostí Vám oznamujeme, že i nadále jsou VŠICHNI KLIENTI I ZAMĚSTNANCI ZDRAVÍ (tzn.  nemáme potvrzenou nákazu Covid-19). Děkujeme za vaši podporu.

 

NÁVŠTĚVY:

Od soboty 5.12.2020 JSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ U LESA.

Návštěvy jsou možné každý den od 9 - 16 hodin. Doba návštěvy max. 60 minut. Max. 2 osoby.

Návštěva je povinna předem telefonicky nahlásit den a hodinu své návštěvy na zdravotním oddělení (515 300 517, 722 273 438). Návštěva je povinna prokázat se vlastním negativním testem ne starším 72 hodin. Návštěva vypíše formulář "čestné prohlášení o bezinfekčnosti", bude jí změřena teplota.

Návštěva bude probíhat v hlavní budově v zasedací místnosti.

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Samozřejmostí je dezinfekce rukou.

 

POBYTY KLIENTŮ DOMA – VÁNOCE, SILVESTR:

Klienti mohou o vánočních svátcích jet domů, strávit čas se svými blízkými.

Rodina, příbuzní, opatrovníci jsou povinni nejméně 3 dny předem telefonicky nahlásit den odjezdu a návratu na zdravotní oddělení (515 300 517, 722 273 438).

Je vhodné, aby příbuzní neměnili termíny příjezdu a návratu!

Žádáme o zminimalizování rizikových kontaktů klienta na minimum. Pokud se klient během pobytu doma setká s osobou s příznaky onemocnění covid-19 nebo s osobou s potvrzeným onemocněním covid-19, jsou příbuzní povinni nahlásit tento rizikový kontakt do DUL.

Postup při návratu klienta do zařízení:

Zdravotní personál provede klientovi antigenní test. Tento test je pro klienta zdarma. Jelikož však máme v DUL omezený počet testů, můžeme klientům poskytnout pouze jeden test zdarma. Prozatím není rozhodnuto, jak budeme postupovat v případech, kdy si rodiny braly pravidelně klienty na víkendové pobyty domů – budeme řešit až v lednu podle vývinu situace s covid.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu – klient se do DUL nemůže vrátit (až po 10tidenní karanténě u příbuzných).

V případě negativního výsledku testu – klient stráví 5 dní v izolaci na určeném pokoji (důvod: test vychází pozitivně až 3 dny po nákaze).

 

POBYTY KLIENTŮ DOMA OD LEDNA 2021:

V PŘÍPADĚ 4. A 5. STUPNĚ PES (PROTIEPIDEMICKÝ SYSTÉM ČR) NEBUDOU POBYTY KLIENTŮ DOMA POVOLENY!

 

DOPISY, BALÍKY.

Ruší se izolační doba 72 hodin – pošta, balíčky budou vydávány ihned po jejich zaevidování.

 

 

Vedení DUL se pravidelně schází, monitoruje vývoj situace v ČR týkající se koronaviru.

 

Vedení Domova u lesa má zpracovaný plán preventivních opatření i plán krizových opatření v případě karantény. V případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen, činnosti služby by však byly zredukovány na minimální rozsah.

V případě Vašich dotazů můžete kontaktovat ředitele Ing. Tomáše Havláska na těchto telefonních číslech: 515 300 511, 602 567 425, a sice každé pondělí v době od 10 – 12 hodin.

 

 

DOBROVOLNICTVÍ

 
Máte zájem stát se dobrovolníkem?

Chcete věnovat svůj čas, nadšení, energii potřebným lidem bez nároku na finanční odměnu?

V našem zařízení se můžete zapojit do společenských akcí, trávit čas s klienty na vycházkách, při sportu, předčítáním knih či denního tisku, být jejich společníkem.

Dobrovolníci v sociálních službách nenahrazují práci profesionálů.

Pokud máte volný čas a chuť pomoci, spojte se s dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo, se kterým spolupracujeme.

Odměnou Vám bude uznání, vděk a pocit užitečnosti.

Děkujeme za Váš zájem.

Spojte se s námi nebo přímo s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo:

Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo.

Vedoucí dobrovolnického centra: Zdeňka Severinová, email: zdenka.severinova@adra.cz.