#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vítejte na webu domova u lesa Tavíkovice.

 

NÁVŠTĚVA HEJTMANA JANA GROLICHA V DOMOVĚ U LESA.

Dne 24.8.2023 navštívil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich obec Tavíkovice. 

Nejprve se setkal se zástupci obce, později i s vedoucími pracovníky našeho Domova. P. Grolich si Domov prohlédl, informovali jsme ho o tom, co se nám v rámci služby podařilo. 

 

návštěva

 

NÁVŠTĚVY.

Návštěvy jsou možné: každý den od 9-18 hodin (jinou dobu návštěvy lze předem domluvit).

Návštěvám doporučujeme, aby se ohlásily telefonicky předem (515 300 517, 722 273 438).

Předejdete tak situaci, kdy klient může být mimo Domov (nákup, výlet, apod.).

Návštěva může probíhat na pokoji klienta, v návštěvní místnosti nebo ve venkovních prostorách Domova.

Na dvoulůžkových pokojích je možné přijímat návštěvy po dohodě se spolubydlícím klientem (výjimku tvoří imobilní klienti). 

 

POBYTY KLIENTŮ DOMA:

Rodina, příbuzní, opatrovníci, nahlašujte, prosím, den odjezdu a návratu klienta nejméně 3 dny předem telefonicky na zdravotní oddělení (515 300 517, 722 273 438).  

 

 

Domov u lesa Tavíkovice se zapojil do projektu

SPOLEČNĚ KE ZMĚNĚ - SPOLEČNOU REFLEXÍ K PROSAZENÍ PRÁV LIDÍ S POSTIŽENÍM.

Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva. Cílem celého projektu je sdílení praxe směřující ke zlepšení uplatňování práv a postavení osob s postižením. Realizátorem projektu je společnost Centrum na podporu transformace, o.p.s. a je financován fondy EHP a Norska. 

Partneři projektu za Jihomoravský kraj: 

Domov Horizont, Habrovanský zámek, Domov u lesa Tavíkovice, Emin zámek

Partneři projektu za Pardubický kraj: 

Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré, Domov pod Kuňkou Ráby, Domov sociálních služeb Slatiňany

Termín realizace projektu: 1.12.2021 - 30.4.2024.

Více informací v záložce "TRANSFORMACE" 

 

 

 

DOBROVOLNICTVÍ - Máte zájem stát se dobrovolníkem?

Chcete věnovat svůj čas, nadšení, energii potřebným lidem bez nároku na finanční odměnu?

V našem zařízení se můžete zapojit do společenských akcí, trávit čas s klienty na vycházkách, při sportu, předčítáním knih či denního tisku, být jejich společníkem.

Dobrovolníci v sociálních službách nenahrazují práci profesionálů.

Pokud máte volný čas a chuť pomoci, spojte se s dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo, se kterým spolupracujeme.

Odměnou Vám bude uznání, vděk a pocit užitečnosti.

Děkujeme za Váš zájem.

Spojte se s námi nebo přímo s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo:

Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo.

Vedoucí dobrovolnického centra: Zdeňka Severinová, email: zdenka.severinova@adra.cz.