#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vítejte na webu domova u lesa Tavíkovice.

 

NÁVŠTĚVY.

Návštěvy jsou možné: každý den od 9-18 hodin (jinou dobu návštěvy lze předem domluvit).

Návštěvám doporučujeme, aby se ohlásily telefonicky předem (515 300 517, 722 273 438).

Předejdete tak situaci, kdy klient může být mimo Domov (nákup, výlet, apod.).

Návštěva může probíhat na pokoji klienta, v návštěvní místnosti nebo ve venkovních prostorách Domova.

Na dvoulůžkových pokojích je možné přijímat návštěvy po dohodě se spolubydlícím klientem (výjimku tvoří imobilní klienti). 

 

POBYTY KLIENTŮ DOMA:

Rodina, příbuzní, opatrovníci jsou povinni nejméně 3 dny předem telefonicky nahlásit den odjezdu a návratu na zdravotní oddělení (515 300 517, 722 273 438).  

 

 

SPOLEČNĚ KE ZMĚNĚ - SPOLEČNOU REFLEXÍ K PROSAZENÍ PRÁV LIDÍ S POSTIŽENÍM.

Together for change - a common reflection on promoting the rights of people with disabilities. 

Příjemce podpory: Centrum podpory transformace, o.p.s.

Registrační číslo žádosti LP-HRMGSA-022

Termín realizace projektu 1.12.2021 – 30.4.2024

Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva. Projekt reaguje na aktuální situaci, kdy ústavy a velké instituce jsou stále prostředím, kde dochází k porušování lidských práv a klienti nemají příliš možností, aby na jejich případné porušování mohli poukazovat, mnohdy ani nevědí, na co mají právo.

Cílem projektu je zlepšit chápání práv osob s postižením žijících v sociálních službách a to u pracovníků v přímé péči, vedení sociálních služeb a úředníků. Tedy u lidí, kteří rozhodují o životech osob s postižením, o jejich zapojení do běžného života, podpoře, kterou dostanou.

Projekt je postaven na principu, že podstatu problému lze nejlépe pochopit, pokud ho sdělí přímo dotčená osoba (klient, osoba s postižením) nebo kolega z oboru, který má odpovídající zkušenost z praxe. Tento přístup se promítá celým projektem od jeho nastavení přes aktivity až po výstupy. Do projektu je zapojeno osm zařízení – poskytovatelů pobytových soc. služeb ze dvou krajů. Každé ze zapojených zařízení je v jiné fázi transformace, některá jsou před jejím zahájením. V rámci projektových aktivit – workshopy, supervizní meetingy, kulaté stoly jsou pracovníci partnerských organizací společně zapojeni a mohou tak využívat společného sdílení zkušeností. Významnou inovací je zapojení zástupci z řad klientů do projektových aktivit, jejichž svědectví a zkušenosti pomáhají odkrýt zákonitosti i možnosti, které si člověk, který zkušenost jako klient nemá, nemusí vůbec uvědomit.

V rámci konferencí a propagačních aktivit (včetně klíčového výstupu eBook) jsou pak závěry z aktivit i celá problematika práv osob s postižením komunikována vůči poskytovatelům služeb nezapojených do projektu. Ti pak společně s pracovníky partnerů budou formovat společnou platformu podporující sdílení praxe směřující ke zlepšení práv a postavení osob s postižením ve společnosti a to i po ukončení projektu.

Partneři projektu:

Jihomoravský kraj:

  • Domov Horizont
  • Habrovanský zámek
  • Domov u lesa Tavíkovice
  • Emin zámek

 

Pardubický kraj

  • Domov na rozcestí Svitavy
  • Domov na zámku Bystré
  • Domov pod Kuňkou, Ráby
  • Domov sociálních služeb Slatiňany

 

Projekt je financován fondy EHP a Norska.

www.eeagrants.cz, www.norwaygrants.cz

 

 

DOBROVOLNICTVÍ

Máte zájem stát se dobrovolníkem?

Chcete věnovat svůj čas, nadšení, energii potřebným lidem bez nároku na finanční odměnu?

V našem zařízení se můžete zapojit do společenských akcí, trávit čas s klienty na vycházkách, při sportu, předčítáním knih či denního tisku, být jejich společníkem.

Dobrovolníci v sociálních službách nenahrazují práci profesionálů.

Pokud máte volný čas a chuť pomoci, spojte se s dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo, se kterým spolupracujeme.

Odměnou Vám bude uznání, vděk a pocit užitečnosti.

Děkujeme za Váš zájem.

Spojte se s námi nebo přímo s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo:

Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo.

Vedoucí dobrovolnického centra: Zdeňka Severinová, email: zdenka.severinova@adra.cz.