#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Poskytované služby

 

 • poskytnutí ubytování:
 • pomoc při praní a žehlení, při drobných opravách ložního a osobního prádla a ošacení,

 

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
 • pomoc při zajištění obědů, pomoc při nákupu potravin a pomoc při přípravě jídel,

 

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoc s nákupy a běžnými pochůzkami,
 • pomoc při údržbě okolí bytu, domu nebo společných prostor,

 

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při osobní hygieně, při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 • pomoc při péči o svůj zevnějšek,

 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (finanční gramotnost, seznámení se s dokumenty chráněného bydlení - jak si stěžovat, jaké nebezpečné situace mohou nastat, jak se k sobě máme chovat, apod.),
 • podpora v oblasti partnerských vztahů,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 • podpora při smysluplném trávení volného času (volnočasové a zájmové aktivity),

 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (kadeřnické, pedikérské služby, internet a sociální sítě),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění osob (podpora při začlenění do života ve městě i na vesnici),

 

 • sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (pomoc při řešení konfliktních situací),
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při komunikaci s úřady, soudy, poštou, bankou, orientace ve městě, orientace při cestování a v jízdních řádech, apod.).

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA NEMŮŽE KLIENTŮM ZAJISTIT:

 • 24hodinovou nepřetržitou přítomnost pracovníka,
 • pomoc klientovi při činnostech, které zvládne sám,
 • poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika.