#
#
#
#
#

Obsah

Poskytované služby

 

 • ubytování
 • pokoje zpravidla 1-2 lůžkové s vlastním WC a sprchou, popřípadě  společné WC a koupelna na chodbě

 

 • strava celodenní

 

 • pomoc při péči o vlastní osobu
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci
 • pomoc při samostatném pohybu

 

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při péči o vlasy, nehty
 • pomoc při použití WC

 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • nabídka účasti v dílnách, při pracích v hodpodářství, v prostorách Domova
 • (šicí, keramická a stolařská dílna, pedig, chov drobného zvířectva a chov koní, zahrada)
 • volnočasové a zájmové aktivity

 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • podpora kontaktu s rodinou
 • možnost využití kadeřnických, holičských a pedikérských služeb přímo v DUL

 

 • sociálně terapeutické činnosti
 • nabídka návštěvy rehabilitace, hiporehabilitace, relaxační místnosti

 

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci s úřady
 • pomoc a podpora při nakupování

 

DÁLE:

 

 • fakultativní služby za úplatu (více v dokumentech)
 • doprava služebním automobilem
 • telefony
 • zhotovovení fotokopií
 • rehabilitace (bazén, vířivá koupel, perličková koupel, masáže)

 

 • zprostředkování lékařské péče + celodenní přítomnost všeobecných sester

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA NEMŮŽE KLIENTŮM ZAJISTIT:

 • 24hodinový nepřetržitý dohled jednoho pracovníka u jednoho klienta
 • pomoc klientovi při činnostech, které zvládne sám
 • poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika

 

Více informací ve Standardu 1.

 

Pracujeme s KARTAMI POTŘEB Jihomoravského kraje a jsme schopni pomoci klientům v oblastech osobních potřeb (viz Dokumenty - Karta potřeb).