Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním Domova je vytvořit pro osoby s mentálním hendikepem, které trvale nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu  za domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života s ohledem na jejich individualitu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži i ženy nad 18 let se všemi stupni mentálního hendikepu, mobilní i imobilní, případně s kombinovanými vadami v mírném pásmu. Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby, u kterých byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb. Osoby, které jsou ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Poskytované služby

  • ubytování
  • strava
  • pomoc při péči o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zprostředkování lékařské péče + celodenní přítomnost všeobecných sester

Nepřehlédněte

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
24. 06. 2024 Cíle a způsoby poskytování sociální služby DOZP .docx 43 kB Stáhnout
24. 06. 2024 Ceník za ubytování a stravu ve službě DOZP .pdf 255 kB Stáhnout
24. 06. 2024 Ceník fakultativních služeb DOZP .pdf 240 kB Stáhnout
24. 06. 2024 Karta potřeb Jihomoravského kraje .docx 23 kB Stáhnout

Informace pro zájemce o službu

Mohlo by vás zajímat

top