Chráněné bydlení

Poslání

Posláním je poskytnutí nezbytně nutné podpory dospělým lidem s mentálním hendikepem v přirozeném prostředí malých domácností, a to s poskytnutím individuální asistence. Umožnit lidem žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků, a to s důrazem na jejich individualitu a s ohledem na jejich lidská práva a důstojnost. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy s lehkým až středně těžkým mentálním hendikepem a s možným přidruženým lehkým smyslovým hendikepem ve věku nad 18 let, kteří se chtějí naučit žít samostatným způsobem života a aktivně se podílet na společném chodu domácnosti chráněného bydlení. Zároveň jsou v důsledku svého postižení omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, proto potřebují podporu ve formě individuální asistence.

Poskytované služby

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nepřehlédněte

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
24. 06. 2024 Cíle a způsoby poskytování sociální služby CHB .doc 77 kB Stáhnout
24. 06. 2024 Ceník za ubytování ve službě CHB .pdf 220 kB Stáhnout
24. 06. 2024 Ceník fakultativních služeb CHB .pdf 241 kB Stáhnout
24. 06. 2024 Karta potřeb Jihomoravského kraje .docx 23 kB Stáhnout

Informace pro zájemce o službu

Mohlo by vás zajímat

top