Jak požádat o službu

Přijetí do zařízení

01

Podání žádosti

Zájemce o naši sociální službu má právo podat žádost, která musí být řádně vyplněna a obsahovat vyjádření praktického lékaře (ne starší 3 měsíců).
02

Evidování žádostí

Sociální pracovnice eviduje všechny podané žádosti.
03

Osobní schůzka

Pokud žadatel splňuje podmínky cílové skupiny, je s ním domluvena osobní schůzka, která se zpravidla koná v místě současného pobytu žadatele. Schůzka slouží k seznámení se s žadatelem, ověření míry jeho soběstačnosti, zjištění jeho životní situace, potřeb a přání, a předání informací o našem zařízení.
04

Schválení žádosti

Pokud žadatel potřebuje pravidelnou pomoc a vyčerpány byly všechny jiné možnosti, informuje sociální pracovnice sociální komisi, která žádost schválí.
05

Naplněná kapacita

Pokud je kapacita zařízení naplněná, je žádost odmítnuta z kapacitních důvodů, ale zůstává v evidenci. Při uvolnění kapacity sociální komise rozhoduje dle potřebnosti a vhodnosti žadatelů.
06

Zahájení služby

Vybranému žadateli je nabídnuto zahájení poskytování sociální služby. Doporučujeme návštěvu Domova pro seznámení se s prostředím, klienty a pracovníky.
Podrobnosti naleznete ve Standardu 3 - Jednání se zájemcem o službu
(viz dokumenty ke stažení níže)

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
21. 06. 2024 Žádost o poskytování sociální služby DOZP .pdf 258 kB Stáhnout
21. 06. 2024 Žádost o poskytování sociální služby CHB .pdf 258 kB Stáhnout
21. 06. 2024 Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele .pdf 224 kB Stáhnout
21. 06. 2024 Standard 3 - Podrobnosti - Jednání se zájemcem o službu .pdf 323 kB Stáhnout
top