#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

O nás

 

Domov u lesa Tavíkovice je domov pro osoby se zdravotním postižením.

Cílovou skupinu jsou muži i ženy nad 18 let se všemi stupni mentálního hendikepu, mobilní i imobilní, případně s kombinovanými vadami v mírném pásmu. Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby, u kterých byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb. Osoby, které jsou ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Kapacita Domova u lesa je 94 klientů.

 

Službu nemůžeme poskytnout osobám:

  • narušujícím společné soužití, alkoholikům a osobám drogově závislým,
  • s výraznými poruchami chování, s agresivními sklony, trpícím těžkým psychiatrickým onemocněním (schizofrenici, s poruchou osobnosti, sexuální devianti),
  • se specifickými smyslovými vadami v plném rozsahu (slepota, hluchota),
  • ženám se zdravotním postižením pečujícím o nezletilé dítě,
  • s akutním infekčním onemocněním.

 

Poslání Domova u lesa - více v dokumentu Standard 1.