#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

O nás

 

Domov u lesa Tavíkovice je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, poskytující sociální služby DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ.

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 82 klientů.

Kapacita chráněného bydlení je 8 osob.

Obě služby jsou aktuálně naplněny.

CÍLOVOU SKUPINOU DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM jsou muži i ženy nad 18 let se všemi stupni mentálního hendikepu, mobilní i imobilní, případně s kombinovanými vadami v mírném pásmu. Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby, u kterých byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb. Osoby, které jsou ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Službu domova pro osoby se zdravotním postižením nemůžeme poskytnout osobám:

 • narušujícím společné soužití, alkoholikům a osobám drogově závislým,
 • s výraznými poruchami chování, s agresivními sklony, trpícím těžkým psychiatrickým onemocněním (schizofrenici, s poruchou osobnosti, sexuální devianti),
 • se specifickými smyslovými vadami v plném rozsahu (slepota, hluchota),
 • ženám se zdravotním postižením pečujícím o nezletilé dítě,
 • s akutním infekčním onemocněním.

 

CÍLOVOU SKUPINOU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ jsou muži a ženy s lehkým až středně těžkým mentálním hendikepem a s možným přidruženým lehkým smyslovým hendikepem ve věku nad 18 let, kteří se chtějí naučit žít samostatným způsobem života a aktivně se podílet na společném chodu domácnosti chráněného bydlení. Zároveň jsou v důsledku svého postižení omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, proto potřebují podporu ve formě individuální asistence.

Službu chráněné bydlení nemůžeme poskytnout osobám:

 • narušujícím společné soužití, s výraznými poruchami chování, s agresivními sklony (diagnostikované lékařem),
 • které trpí psychiatrickým onemocněním (diagnostikované lékařem),
 • které jsou závislé na návykových látkách, např. drogy, alkohol (diagnostikované lékařem),
 • ženám se zdravotním postižením, které chtějí pečovat o dítě ve službě chráněného bydlení,
 • s akutním infekčním onemocněním,
 • které vyžadují celodenní péči (např. lidé zcela imobilní, se zdravotní či jinou specifickou péčí - neposkytujeme zdravotní péči).

 

Poslání Domova u lesa - více v dokumentech (DOZP Standard 1 a CHB Standard 1).