Transformace Domova Tavíkovice část A

01. 04. 2023

Transformace Domova Tavíkovice část A

Registrační číslo projektu:  CZ.03.02.02/00/22_036/0001429

Termín realizace: 1.4.2023 – 31.3.2025
 

Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Domov u lesa Tavíkovice (DT) na transformaci jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech dalších aktérů, kterých se transformace DT dotýká.

Hlavním cílem projektu je podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení - služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci nadpoloviční kapacity služby.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících dílčích cílů:
  • Zahájení systematické podpory klientův jejich samostatnosti
  • Motivaci a přípravě zaměstnanců
  • Zaangažování ostatních relevantních aktérů
  • Vypracování transformační vize a transformačního plánu.

Celý projekt bude realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů budou klienti do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace DT dotýká.
top