Návštěvy

24. 06. 2024

Návštěvy jsou možné: každý den od 9-18 hodin (jinou dobu návštěvy lze předem domluvit).

Návštěvám doporučujeme, aby se ohlásily telefonicky předem (515 300 517, 722 273 438).

Předejdete tak situaci, kdy klient může být mimo Domov (nákup, výlet, apod.).

Návštěva může probíhat na pokoji klienta, v návštěvní místnosti nebo ve venkovních prostorách Domova.

Na dvoulůžkových pokojích je možné přijímat návštěvy po dohodě se spolubydlícím klientem (výjimku tvoří imobilní klienti). 

top